Wat is de temperatuur in de Van Allengordel?

Martijn, 51 jaar
3 juli 2024

Ik zou graag willen weten wat de temperatuur is in de Van Allengordel.

Antwoord

Beste Martijn, 

In de ruimte is de deeltjesdichtheid erg laag. De temperatuur wordt er verkregen door het meten van de kinetische energie van de deeltjes, m.a.w. we kijken eigenlijk naar hoe snel de deeltjes bewegen. In dit geval gaat het dus om de snelheid waarmee de afzonderlijke geladen deeltjes in de Van Allen-gordel bewegen. 

Om verwarring te voorkomen, werken wetenschappers liever met hun kinetische energie dan met hun temperatuur. De Van Allen-deeltjes hebben zeer hoge energieën, meer dan een miljoen elektronvolt (MeV) voor de protonen en meer dan 500 keV (kilo elektronvolt) voor de ultra-relativistische elektronen. Dergelijke hoge energieën maken deze deeltjes ook gevaarlijk voor astronauten en ruimtetuigen. 

De stralingsgordels overlappen met de plasmasfeer, de achtergronddeeltjes afkomstig uit de ionosfeer die talrijker zijn maar minder energetisch (gemiddeld 1 eV). Gemiddeld ligt de temperatuur in deze gebieden van de aardse magnetosfeer dus tussen 2000 en 20 000 Kelvin. 

Je kunt de energie omrekenen in temperaturen met E=kT waarbij k de constante van Boltzmann is (k=1,38 10^-23 joule per Kelvins en 1 eV= 1,6 10^-19 joule). Voor zeer energetische deeltjes van de Van Allen-gordels is de bijbehorende temperatuur veel hoger.

Karolien

Met dank aan Dr. Viviane Pierrard van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie voor het antwoord op deze vraag.
Zie ook https://www.aeronomie.be/nl/encyclopedie/stralingsgordels-energetische-deeltjes-aarde-omringen

Reacties op dit antwoord

  • 05/07/2024 - Martijn (vraagsteller)

    Dus als ik 2000 kelvin omreken naar Celsius, komt het neer op circa 1726 graden Celsius?

  • 08/07/2024 -  (wetenschapper)

    Dat klopt. 1726,85°C om precies te zijn.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karolien Lefever

Aeronomie: Atmosfeer van planeten, luchtkwaliteit, klimaat, ozonlaag, ... Aarde, Mars, Venus, Jupiter, kometen, meteoren, ...

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
Ringlaan 3 1180 Brussel
http://www.aeronomie.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw