Is er een verband tussen intelligentie en persoonlijkheid?

Sarah, 41 jaar
15 mei 2024

Zijn hogere of lagere scores op een IQ-test duidelijk gerelateerd aan bepaalde persoonlijkheidstypes (zoals die uit de MBTI)? Of kan elke intelligentie samengaan met elk type persoonlijkheid?

Antwoord

Intelligentie en persoonlijkheid zijn voorspellers van belangrijke levensuitkomsten (zoals bv. school- en werkprestaties), maar het verband tussen beide is zeer beperkt. Verbanden worden berekend met correlaties. Om de sterkte van het verband te beoordelen, werkt men met effectgroottes. Een correlatie van 0.20 is een klein effect, 0.30 medium en 0.50 groot. Een meta-analyse (die resultaten van meerdere studies samenneemt) vond als grootste correlatie een klein effect, namelijk van 0.20 tussen de persoonlijkheidstrek openheid en intelligentie. Dit is de referentie van het artikel:  Anglim, J., Dunlop, P. D., Wee, S., Horwood, S., Wood, J. K., & Marty, A. (2022). Personality and intelligence: A meta-analysis. Psychological Bulletin148(5-6), 301.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw