Zijn er meerdere talen in gebarentaal?

Femke, 9 jaar
28 augustus 2008

Op vakantie in het buitenland zag ik iemand in gebarentaal `spreken` en vroeg me ineens af of er ook in de gebarentaal meerdere talen waren.

Antwoord

Dat hangt ervan af wat je onder "gebarentaal" verstaat. Iedereen kan "spreken in gebaren": je wijst naar iets in je omgeving, je beeldt concrete zaken uit of je wijst naar iets dat met bepaalde gevoelens in verband gebracht kan worden (b.v. hart = "liefde", hoofd = "verstand"). Dit soort gebaren zijn min of meer universeel, omdat alle mensen, ongeacht de taal die ze spreken, ze kunnen begrijpen. Taalkundigen spreken van "gebarentaal" als mensen in plaats van (gesproken of geschreven) woorden gebaren gebruiken om te communiceren. Zo'n gebarentaal heeft net als elke andere taal een heel arsenaal aan tekens met een bepaalde betekenis en een grammatica. Deze tekens kunnen op hun beurt weer verder ontleed worden in kleinere elementen, te vergelijken met de letters (die voor klanken staan) en grotere eenheden in ge-bar-en-taal. Ondanks het feit dat bepaalde gebaren ongetwijfeld universeel zijn, zijn er toch verschillende gebarentalen, net zoals er verschillende gesproken talen zijn: b.v. Amerikaanse Gebarentaal (American Sign Language), Britse Gebarentaal (British Sign Language), Japanse Gebarentaal, enz. Net als gesproken talen, behoren gebarentalen vaak tot een grotere taalfamilie. Zo behoren Japanse, Koreaanse en Taiwanese Gebarentaal tot één familie, zodat communicatie tussen gebruikers van die drie gebarentalen gemakkelijker is dan b.v. tussen gebruikers van Amerikaanse en Japanse Gebarentaal.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw