Wat is de luchtdichtheid?

Tuur, 17 jaar
8 januari 2024

Ik vraag me af wat de luchtdichtheid (P) en de weerstandscoëfficiënt (C) is in de formule om de luchtweerstandskracht te berekenen |Fw|=12CPAV2.

Antwoord

De dichtheid  van een stof ρ wordt ook wel densiteit of soortelijke massa genoemd (en soms verkeerdelijk soortelijk gewicht).

Een kubieke meter lucht heeft een massa van ongeveer 1,2 kg. De dichtheid van lucht (= luchtdichtheid) bedraagt dus 1,2kg/m³ (bij een temperatuur van 20°C en een luchtdruk van 1 atm). De meeste gassen hebben een dichtheid die ruwweg 1000 maal lager is dan die van water.

De formule die je opgeeft kan ook gebruikt worden voor voorwerpen die bewegen in een ander gas of vloeistof. Indien je de dichtheid van water zou gebruiken, zou je dus een duizendmaal grotere kracht uitkomen. Dit is logisch, want het voorwerp moet, om te kunnen bewegen, het water opzij duwen en dit gaat lastiger voor water dan voor lucht door de hogere massa van water. Dit heb je zelf allicht al ondervonden wanneer je in een zwembad wandelt.

De weerstandscoëfficiënt CD is een grootheid die afhangt van de vorm en grootte van het voorwerp, de snelheid en de viscositeit van het gas of de vloeistof. Hoe hoger CD hoe meer kracht nodig is om het voorwerp op snelheid V te houden.

Bv.:

- Een stomp voorwerp zal een hogere CD hebben dan een gestroomlijnd voorwerp en zal dus meer kracht vereisen om snel te bewegen door de lucht.

- Een voorwerp dat beweegt in honing (hoge viscositeit) zal een hogere  CD hebben dan datzelfde voorwerp in water. Het voorwerp zal dus meer kracht vereisen om te bewegen in honing dan in water zoals je allicht zelf aanvoelt.

Mvg, 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw