Onze kat is duidelijk rechtspotig. Zijn er ook katten die linkspotig zijn?

C, 33 jaar
18 december 2023

Antwoord

Er is recent een meta-analyse gevoerd naar de links- of rechtspotigheid bij katten (Ocklenburg, S. et al. (2019). Paw preferences in cats and dogs: Meta-analysis. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 24(6), 647–677).

Daarbij werd gekeken naar 32 verschillende studies waarin samen 1484 katten werden onderzocht. Het bleek dat 75% van de dieren een voorkeur hadden voor één van hun poten en 25% toonde geen voorkeur. Bij mensen toont slechts ongeveer 1% geen voorkeur voor één van beide handen.

Bij de katten met voorkeur voor één van beide poten waren er evenveel links- als rechtspotigen. Katten hebben dus ongeveer dezelfde kans om links- of rechtspotig te zijn, terwijl mensen 90% kans hebben tot rechtshandigheid en 10% tot linkshandigheid. 

De onderzoekers vonden echter merkwaardig genoeg dat vrouwelijke katten beduidend meer kans vertoonden om rechtspotig te zijn dan katers:52% van de vrouwtjes bleek rechtspotig, 27% linkspotig en 21% had geen voorkeur. Daarentegen waren 52% katers linkspotig, 31% rechtspotig, en 17% had geen voorkeur.   

Vrouwelijke katten zijn dus eerder rechtspotig en katers linkspotig. Waarom bij katten de pootvoorkeur zo beïnvloed wordt door het geslacht, wat niet of veel minder het geval is bij mensen, is niet duidelijk.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw