Hoe bepaalt men de exacte waarde van de kilogram?

Jan, 91 jaar
30 november 2023

Net zoals de exact bepaalde eenheden van tijd en lengte heeft massa ook een eenheid; de kg. Hoe bepaalt men daar de exacte waarde van?

Antwoord

Beste Jan,

De originele definitie van de kilogram is deze die we ons nog steeds het beste herinneren: de massa van 1 liter water. Die originele definitie is afkomstig uit Frankrijk kort na de Franse revolutie.

Het is tegenwoordig gebruikelijk om eenheden te schrijven in functie van universele constanten zodat deze tijdsinvariant zijn. Sinds 2018 wordt de eenheid van kilogram afgeleid uit de planckconstante, lichtsnelheid en de cesiumstandaard. Vanuit een wetenschappelijk standpunt is die definitie de enige juiste maar in praktijk is de interpretatie niet veranderd.

De fout tussen de oude en de nieuwe definitie is kleiner dan 30 ppm of ruwweg 30 milligram per liter. 

Vriendelijke groeten,

Kurt Barbé

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw