Is alles op atoomniveau ook op oneindige afstand onmiddellijk met elkaar verbonden?

jan, 59 jaar
27 november 2023

Kan je stellen dat alles wat was, is, en nog komt, overal tegelijkertijd aanwezig is? En dat alles wat leeft dat filtert en daar zijn eigen werkelijkheid van maakt, en zo voor ons tijd en ruimte ontstaat?

Antwoord

Alle atomen van ons heelal zijn in zekere zin 'met elkaar verbonden', omdat ze allemaal uiteindelijk in dezelfde oerknal, vanuit dezelfde fysische wetmatigheden, ontstaan zijn. Maar dat zou ik niet omschrijven als 'overal tegelijkertijd aanwezig' te zijn.  Mijn broers en zussen zijn geboren met dezelfde ouders als ikzelf, maar we hebben elk onze eigen geschiedenis (gehad).

In die oerknal zijn ook de tijd en de ruimte die het heelal kernmerken, ontstaan. Tijd en ruimte zijn niet enkel relevant voor levende wezens. Ook sterren en sterrenstelsels bestaan in de ruimte en evolueren in de tijd. Het is waar dat levende wezens (de een wellicht iets meer dan de andere) een zekere perceptie hebben van tijd en ruimte, maar het zijn zij niet die ruimte en tijd doen ontstaan.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw