Bevat een aminozuur een aminegroep of een aminogroep?

Katrien, 53 jaar
28 oktober 2023

Bevat een aminozuur een aminegroep of een aminogroep? In de nieuwe handboeken biologie 5e jaar staat er nu aminogroep, terwijl ik steeds aminegroep gebruik. Wat is nu correct?

Antwoord

Beste Katrien,

Zover ik weet is het nog altijd een amine als we verwijzen naar de functionele groep in organische chemie. In die context kan men spreken van een primair, secundair, tertiair of quaternaire amine groep naargelang er één alkylgroep of twee, drie of vier alkylgroepen opstaan. De eerste wordt soms ook aminogroep genoemd en de laatste ammoniumgroep. Dus amine is algemener dan amino, dit slaat dan op een N met vrij elektronenpaar en nog twee waterstoffen op gebonden. 

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw