Welke soorten oncologen bestaan er?

Lies, 50 jaar
25 oktober 2023

In een artikel in De Morgen werd gesproken van een medisch oncoloog. Is niet elke oncoloog een arts? Het begrip suggereert dat er ook andere soorten oncologen zijn dan medische. Is dat zo? Zo ja, welke zijn dat dan?

Antwoord

Een oncoloog is een kankerspecialist. Het woord "medisch" ervoor verduidelijkt dat het gaat om een internist, gespecialiseerd in gezwelziekten. Zijn voornaamste taken bestaan in diagnostiek, bepalen van het stadium van de ziekte en in het toedienen van chemotherapie en het opvolgen van de patiënt.

Daarnaast heb je nog de radiotherapeut die de tumoren bestraalt, en de oncologisch chirurg die zich heeft toegelegd op het verwijderen van gezwellen. De meeste algemene en endocriene (inwendige klieren) chirurgen maar ook pulmonaal (long) chirurgen houden zich hiermee bezig.

Sinds geruime tijd werken voornoemde specialisten samen en bespreken elke nieuwe patiënt met kanker in een team dat regelmatig vergadert. Daarbij is ook de patholoog aanwezig die weefselstalen heeft onderzocht en kan vertellen over welke soort tumor het precies gaat. De radioloog zal veel kunnen vertellen over een eventuele lokale uitbreiding van de tumor en uitzaaiingen op afstand. 

Tot slot nog: immunotherapie met zeer gerichte antistoffen (zoals Herceptine bij borstkanker) en het genetisch onderzoek van tumorcellen om een therapie op maat te kunnen geven, nemen een hoge vlucht. Wat de uitkomsten hiervan op termijn zijn moet vaak worden afgewacht.  

Reacties op dit antwoord

  • 26/10/2023 - Lies (vraagsteller)

    Dank u wel voor de duidelijke uitleg.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw