Kan een ruggenmergtumor op niveau T11 zorgen voor eetstoornissen/gebrek aan eetlust geven?

Irma, 71 jaar
20 oktober 2023

Antwoord

Eetstoornissen kunnen door heel wat zaken worden veroorzaakt en omdat er zich elders tegelijk een ziekteproces bevindt (zoals in het ruggenmerg) is het heel onzeker of er een verband is tussen die twee. 

Er zijn een paar overwegingen, maar die geven geen zekerheid. 

De functie van het maag-darmkanaal wordt vooral geregeld door de 10e hersenzenuw (de grote parasympatische zenuw) en die ontspringt uit de hersenstam, ver boven het niveau van T11. Via die weg zullen eetstoornissen niet optreden. 

Onderdrukking van het maag-darmkanaal kan via de sympaticus (N. splanchnicus major) en die takt af over zo ongeveer het hele thoracaal (T) niveau. Prikkeling van dit systeem door de tumor zou hier wel iets teweeg kunnen brengen. Maar T11 ligt wel erg laag.

Bovendien kan de tumor op zijn omgeving drukken wat indirect een oncomfortabel gevoel kan geven, met een effect op de eetlust. 

Tot slot nog de vraag: werd de tumor behandeld en zo ja, hoe? Want de behandeling zou op zich ook een effect kunnen hebben. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw