Hoeveel mensen hebben er ooit op aarde geleefd?

Otis, 12 jaar
26 september 2023

Antwoord

De huidige wereldbevolking wordt geraamd op ongeveer 8 miljard mensen.

De eerste mensen leefden ongeveer 190.000 jaar geleden. Voor meer dan 99% van de tijd die sindsdien is verstreken hebben we geen goede gegevens over aantallen mensen. Wetenschappers schatten dat er 10.000 jaar geleden zo’n 5 miljoen mensen leefden en 2.000 jaar geleden ongeveer 300 miljoen.

In de volledige tijdsspanne van 190.000 jaar zouden er naar schatting in totaal 117 miljard mensen geboren zijn (bron: Population References Bureau, PRB).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw