Is het volgens u mogelijk dat we ‘in een zwart gat’ leven? En dat, bij uitbreiding, in elk zwart gat een ander universum bestaat?

Yen, 47 jaar
18 augustus 2023

Is het volgens u mogelijk dat we ‘in een zwart gat’ leven? En dat, bij uitbreiding, in elk zwart gat een ander universum bestaat? De materie van het nieuwe universum zou dus ‘naar binnen gezogen worden’ door de werking van het zwarte gat. De structuur van het heelal zou als consequentie hiervan veel groter zijn want elk heelal bestaat in een zwart gat, maar bestaat ook zelf uit heel wat zwarte gaten die dan weer ‘de poort’ naar een nieuw universum vormen. Deze theorie roept natuurlijk heel wat vragen op, maar beantwoordt er tegelijk misschien wel enkele. Zo zouden recente waarnemingen met de James Webb-telescoop die suggereren dat het universum ouder zou zijn wel aannemelijker worden omdat de leeftijd van het universum ook afhankelijk zou zijn van de materie ‘die naar binnen wordt gezogen’. Waarschijnlijk ben ik niet de eerste die deze ‘theorie’ bedenkt, dus ik had twee bijkomende vraagjes: 1/ Bestaan er al dergelijke theorieën en indien ja, onder welke naam zijn deze bekend (multiverse?) 2/ Wat is uw mening hierover? En waar situeer je deze theorie op een as van interessant naar hoogst onwaarschijnlijk? Alvast van harte bedankt voor een intelligent antwoord

Antwoord

Jazeker, we leven in een zwart gat. Een zwart gat is per definitie een volume waar het licht niet uit kan, en ons universum - als al wat er is - voldoet daar per definitie aan.

Over het omgekeerde heb ik mijn vragen, alleen al taalkundig...  'Universum' en 'heelal' zijn synoniemen, en betekenen beide 'al wat er is'. Daar is geen meervoud voor. Een huis met een voordeur die gesloten is, en waarvan de sleutel zoek is, is daarom geen nieuw dorp geworden, en zeker geen nieuwe wereld.

Het is ook niet zo nieuw om te beweren dat ons heelal groter is dan hetgeen we kunnen zien. Immers, indien de expansie vertraagt door de zwaartekracht, dan zien we elke dag een stukje voorbij hetgeen we gisteren konden zien. En zo is het, al is het effect in een mensenleven gering.

Ik begin het moeilijk te krijgen wanneer u spreekt over een universum dat iets dat er buiten begint naar binnen zuigt. Opnieuw taalkundig; vanwaar komt die materie dan? En waarom moet het universum nu plots ouder geworden zijn? Verwart u het hier niet met hypotheses dat er al vroeger sterrenstelsels waren dan we verwachtten?

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw