Waarom veranderen de groottes van objecten niet in een uitdijend heelal?

Ludwig, 62 jaar
4 augustus 2023

Waarom veranderen de groottes van objecten niet in een uitdijend heelal? Een object bestaat uit elementaire deeltjes die zich ook in de ruimtetijd bevinden. Waarom neemt die afstand ook niet toe?

Antwoord

De meest overtuigende bewijzen in de wiskunde, zijn de 'bewijzen uit het ongerijmde'.

Stel nu eens dat u gelijk had. Alles wordt groter met de expansie van het heelal. Dus ook het meettoestel waarmee wij lengtes meten. Wanneer de afstand tot een ander sterrenstelsel verdubbeld is, dan geldt dat ook voor onze meter, en ook voor onszelf. Het resultaat: we zien niets!

Hetgeen de afmetingen van atomen tot zonnestelsels bepaalt, zijn de natuurwetten die hun structuur beheren, elektromagnetisme en gravitatie. En daar zijn de constanten echt constant binnen de limieten dat we dat hebben kunnen vaststellen. De mate waarin die krachten werken, stellen op welke afstanden stabiele banen kunnen bestaan, en dat onafhankelijk van de evolutie van het universum.

Het resultaat is inderdaad dat er een evolutie is naar grotere structuren binnen een groter geheel.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw