Hoe intelligent is een kip?

Gust, 9 jaar
29 juli 2023

Antwoord

Kippen zijn intelligent. Dat blijkt uit het feit dat ze met elkaar communiceren (“praten”) en dat een kip kan inschatten hoe een ander kip zal reageren op wat zij/hij doet.

Ik geef een voorbeeld. Wanneer een groep kippen en hanen samenleven, is er één haan die dominant is, die de baas is over de andere hanen en kippen (vandaar de term “haantje-de voorste”). Wanneer de dominante haan iets lekkers vindt, bijvoorbeeld een malse regenworm, gaat hij de aandacht van “zijn” kippen trekken door met zijn kop te schudden en klokkende geluidjes te maken. Hij wil daarmee de kippen aantrekken en het lekkers aanbieden om bij hen op een goed blaadje te staan. De kippen komen dan aangelopen om het lekkers op te pikken. Wanneer een andere haan dan de dominante haan iets lekkers vindt, gaat hij ook de kippen willen lokken om bij hen op een goed blaadje te staan. Maar hij zal zich beperken tot de beweginkjes met zijn kop – hij zal geen geluidjes maken zoals de dominante haan zou doen. Waarom niet? Omdat hij weet dat hij met die geluidjes de aandacht kan trekken van de dominante haan. En die zou hem dan afstraffen en op zijn kop geven. Slim hé?

Kippen zijn dus zeker intelligent maar in jouw vraag staat “hoe” intelligent? En dat kunnen we niet goed meten. Iemands gewicht, grootte of snelheid kunnen we meten. Maar intelligentie bij dieren is zeer moeilijk te meten. Bij mensen hebben we de “IQ-test” die een cijfer kan geven voor iemands intelligentie. Deze test werkt door vragen te stellen en vraagstukken te laten oplossen door de proefpersoon. Maar aan een kip, of een ander dier, kunnen we niet zomaar vragen stellen. Daarom kunnen we niet precies zeggen hoe intelligent een kip is. In sommige opzichten is de intelligentie van een kip wel te vergelijken met die van bijvoorbeeld een hond of kat. Alleszins intelligent genoeg om daar rekening mee te houden en kippen met het nodige respect te behandelen, goed te verzorgen en normaal contact te laten hebben met andere kippen (en hanen).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw