Waarom staan de letters van het alfabet in die specifieke volgorde?

Dirk, 55 jaar
14 juni 2023

Antwoord

Alfabetische schriftsystemen hebben altijd al een vaste volgorde van letters gekend - zij het dat die volgorde al eens tussen systemen durfde verschillen. Zo'n volgorde was meestal handig om het aanleren van de letters te vergemakkelijken, maar ook om beter te sorteren - je kan er bijvoorbeeld veel sneller persoonsnamen in een lijst of boekrollen in een kast mee terugvinden.

Waarom we deze specifieke volgorde vandaag hebben, is moeilijker om te zeggen. Het staat vast dat de volgorde grotendeels van het Proto-Sinaïtisch schrift is overgeleverd, waarbij nieuwe letters in het Fenicisch, Grieks of Latijns schrift meestal achteraan de lijst werden toegevoegd achter de 't', of een gelijkaardige letter vervingen (onze 'e' verving één van de twee oorspronkelijke vormen van 'h', de 'j' werd ingevoegd achter de verwante 'i').

Er zijn wel twee hypothesen over het waarom van die specifieke volgorde die we vandaag hanteren, maar voor geen ervan zijn echt bewijzen:

- het werkt mnemotechnisch, omdat het een volgorde is met een zekere cadans, die makkelijker te onthouden is;

- het kan verwijzen naar een oud systeem waarbij elke letter ook een andere, opklimmende cijferwaarde had, als bij een soort morsecode en het dus tegelijk als letters èn als cijfers bruikbaar was;

Overigens zijn er naargelang de taal andere regels over hoe letters met diakritische of andere tekens te sorteren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw