Is in fictie een korte inhoud van een roman/film 'eigen onderzoek'?

Karel, 47 jaar
26 mei 2023

Stel: ik schrijf een korte inhoud voor een roman/film dat onder de noemer "fictie" valt. Laat ons zeggen voor de animatiefilm "Bambi" van "Walt Disney" uit 1942 om even duidelijk te maken dat dit dus pure fictie is. Is mijn korte inhoud dan "eigen onderzoek"? En moet ik in mijn korte inhoud verwijzen naar een secundaire bron voor dergelijk fictief werk als ik schrijf dat "de moeder van Bambi wordt doodgeschoten" ondanks dat dat niet effectief wordt getoond/gezegd? Eerlijk gezegd heb ik dit al eens ingetypt in ChatGPT. Het onbetrouwbare antwoord komt op het volgende neer: In wetenschappelijke/literaire context bestaat een algemene richtlijn waardoor de samenvatting van een fictief werk geen eigen onderzoek is zolang men geen eigen interpretaties toevoegt, tenzij de context van de eigen interpretatie duidelijk is. Zo mag je in een korte samenvatting van de film Bambi zetten dat de moeder is gestorven ondanks dat dat niet expliciet getoond of gezegd wordt: de scène en het verhaal zijn zo gemaakt dat het voor het algemene publiek duidelijk is dat zij dood is. Dit moet niet worden aangetoond met een secundaire bron. Bij een samenvatting van een fictief werk moet steeds een primaire bronverwijzing zijn naar het werk dat je samenvat zoals de titel, de naam van de auteur/regisseur, jaar uitgave... Voor fictief werk is een secundaire bron voor een korte samenvatting onnodig. Wanneer je extra duiding, analyses, recensies, interpretaties toevoegt aan je korte samenvatting is een secundaire bron naar deze extra zaken wel noodzakelijk. Klopt de uitleg van ChatGPT of zijn er toch andere richtlijnen?

Antwoord

Beste Karel,

Bij het schrijven van een samenvatting of korte inhoud van een boek, novelle, film of een vergelijkbaar product moet de lezer natuurlijk kunnen zien of het om een pure samenvatting gaat (zonder opiniëring, zonder kritiek, zonder waarderende opmerkingen) dan wel of het om een recensie gaat (een bespreking met kritische opmerkingen). In beide gevallen moet je natuurlijk een volledige bronbeschrijving opnemen, waardoor de lezer van je tekst weet welk product je bespreekt of beschrijft (boek, film ...). Als je een samenvatting of korte inhoud maakt, dan kun je natuurlijk wel in je tekst schrijven dat "de moeder van Bambi wordt doodgeschoten" als je er uitdrukkelijk bij zegt dat het een mogelijke interpretatie is van het verhaal, hoewel dat doodschieten niet beschreven of in beeld gebracht wordt. Als je schrijft dat de tekst of de film zoiets suggereert en de lezer of kijker dat erbij kan denken omdat het de bedoeling van de auteur of filmmaker kan zijn, dan behoort dat natuurlijk tot de taak van de samenvatter. Als je voor het schrijven van je samenvatting een beroep gedaan hebt op gepubliceerde bronnen (bv. recensies), dan gebiedt de eerlijkheid natuurlijk dat je die bronnen vermeldt. Het hangt er natuurlijk ook van af waarvoor die samenvatting dient. Als je die samenvatting voor jezelf houdt of alleen maar naar een vriend opstuurt, dan hoef je helemaal geen bronnen te beschrijven. Als je die samenvatting publiceert, bv. in een tijdschrift of op een website, dan is de vermelding van bronnen natuurlijk wel wenselijk. Als je als leraar een samenvatting maakt en aan je leerlingen bezorgt, dan is het niet nodig (maar het kan wel de correctheid en betrouwbaarheid van je werk bevorderen) om je bronnen te vermelden. Een samenvatting voor leerlingen is namelijk geen publicatie waarbij bronvermelding noodzakelijk is.

Met hartelijke groet,

Peter Debrabandere

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw