Waarom wordt bij alfaverval een heliumkern uitgestoten en geen lithiumkern of zuurstofkern?

Geert, 57 jaar
9 mei 2023

Antwoord

Beste Geert

De reden hiervoor is dat de combinatie van twee protonen en twee neutronen (identiek aan een Helium-4-kern) samen een zeer stabiele configuratie geeft. 

De gemiddelde bindingsenergie voor deze combinatie is véél hoger dan bijvoorbeeld lithium (zie figuur). De uiterst stabiele toestand is vooral te verklaren door de spin (op of neerwaarts) van deze kerndeeltjes (nucleonen). Met de configuratie van twee protonen en twee neutronen kan men twee nucleonen op hetzelfde punt houden zonder dat er complexe orbitalen nodig zijn: twee protonen kunnen een tegengestelde spin hebben, met daarnaast twee neutronen met een tegengestelde spin.

Dit verklaart ook waarom, na waterstof, helium één van de elementen is die dominant aanwezig is in ons universum.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw