Komt borstkanker meer voor in de nabijheid van fruitplantages?

Annick , 54 jaar
26 april 2023

Er is nagegaan of er in België steden zijn waar meer borstkanker voorkomt. Daar zijn geen verschillen gevonden, maar hoe zit het binnen de steden? Onze tuin grenst aan landbouwgebied. We krijgen dus pesticiden binnen telkens de boeren sproeien (dagelijks in de lente). Ik heb borstkanker en veel vriendinnen uit de fruitstreek ook. Is er een link? Een grotere prevalentie?

Antwoord

Men heeft tot nog toe geen rechtstreeks bewijs gevonden dat pesticiden borstkanker veroorzaken bij mensen. Dit is echter wel gevonden bij proefdieren. En er zijn ook studies die een verband leggen tussen pesticidegebruik, vooral bij landbouwers, en borstkanker (https://doi.org/10.3390/ijerph17145030).

Bijvoorbeeld in een Amerikaanse studie waarbij 30.000 vrouwen gevolgd werden van eind jaren negentig tot 2000 werd een matig verhoogd risico op borstkanker gevonden bij landbouwersvrouwen van wie het woonhuis dicht bij gebieden lag waar pesticiden werden gespoten (https://doi.org/10.1093/aje/kwi022).

Bij Canadese fruit- en groentetelers werd ook een link gevonden met borstkanker en verhoogde blootstelling aan pesticiden (https://doi. 10.1097/00043764-200003000-00010).

In theorie kunnen pesticiden kanker veroorzaken door mutaties te veroorzaken in ons DNA. Daarnaast blijken heel wat pesticiden hormonale verstoorders te zijn, en sommige kunnen de productie van oestrogeen verhogen. Verhoogd oestrogeen speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van borstkanker.

Al is er geen rechtstreeks bewijs, het “better safe than sorry” principe dicteert dat pesticidegebruik zeker dicht bij woongebieden zou moeten beperkt of verboden worden. Daarnaast is het ook nog niet duidelijk, maar zeker zorgwekkend, wat de opstapeling van de niet- of moeilijk bioafbreekbare pesticiden in onze voeding en drank op lange termijn tot gevolg heeft voor onze gezondheid.

En dan hebben we het nog niet over de dramatische effecten van pesticidegebruik op de biodiversiteit in onze schaarse natuur.

Reacties op dit antwoord

  • 02/05/2023 - Annick  (vraagsteller)

    Dankjewel voor uw antwoord. Helaas gaat het om een hormoongevoelige kanker, en heb ik medicijnen moeten nemen om oestrogeen te onderdrukken, met grote lichamelijke en psychische gevolgen. Inmiddels ben ik gestopt met de medicatie, hoewel ik nog twee jaar had moeten doorgaan. Maar ik heb in die tijd last gekregen van m'n aders en osteoporose ontwikkeld, bovendien is m'n mentale welbevinden er enorm op achteruit gegaan. Omdat ik zes kinderen heb gekregen en allemaal borstvoeding heb gegeven zei mijn arts altijd dat ik niet bang moest zijn van borstkanker. Helaas....

  • 02/05/2023 - Annick  (vraagsteller)

    Dankjewel voor uw antwoord. Helaas gaat het om een hormoongevoelige kanker, en heb ik medicijnen moeten nemen om oestrogeen te onderdrukken, met grote lichamelijke en psychische gevolgen. Inmiddels ben ik gestopt met de medicatie, hoewel ik nog twee jaar had moeten doorgaan. Maar ik heb in die tijd last gekregen van m'n aders en osteoporose ontwikkeld, bovendien is m'n mentale welbevinden er enorm op achteruit gegaan. Omdat ik zes kinderen heb gekregen en allemaal borstvoeding heb gegeven zei mijn arts altijd dat ik niet bang moest zijn van borstkanker. Helaas....

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw