Zijn er naast Penicillium notatum nog andere schimmels met een antibacteriële werking?

Lisa, 53 jaar
25 april 2023

Deze penseelschimmel produceert een stof penicilline die bacteriën doodt. Produceren alle schimmels bacteriedodende stoffen? Worden er nog andere gekweekt om antibiotica te produceren?

Antwoord

Naast penicilline dat wordt geproduceerd door Penicillium notatum (of chrysogenum), heb je nog griseofulvine dat geproduceerd wordt door Penicillium griseofulvinum, en cefalosporine door Cephalosporium (of Acremonium) schimmels. Deze worden gebruikt in de geneeskunde. Maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer schimmelsoorten die antimicrobiële stoffen produceren. Met het groeiende probleem van antibioticaresistentie kunnen ze een enorm potentieel inhouden voor de ontdekking van nieuwe antibiotica.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw