Sponzen vallen onder dieren, maar voelen ze ook pijn?

Roy, 22 jaar
24 april 2023

Antwoord

Sponzen zijn de meest eenvoudige dieren. Ze hebben geen organen (zoals maag, darmen, hersenen enz.), en ook geen spieren, geen zenuwen. Men kan aannemen dat zonder zenuwen en hersenen een dier geen pijn kan ervaren. 

Reacties op dit antwoord

  • 27/04/2023 - Roy (vraagsteller)

    Maar waarom noemen we bacteriën geen dieren en sponzen wel?

  • 27/04/2023 -  (wetenschapper)

    De levende wezens worden onderverdeeld in vijf grote groepen, of rijken: - Het dierenrijk: alle dieren zijn meercellig; ze kunnen niet aan fotosynthese doen maar moeten zich voeden door voedseldeeltjes, of grotere brokken voedsel, op te nemen en inwendig te verteren; sponzen filteren voedseldeeltjes uit het water en verteren die in hun cellen terwijl alle andere dieren een mondopening en een maag hebben om voedsel te verteren. Hun cellen hebben geen stijve celwand. Op basis van hun DNA kan men afleiden dat alle dieren, met inbegrip van sponzen, een gemeenschappelijke voorouder hadden. In de loop van de evolutie waren de sponzen de eerste dieren die hiervan aftakten. - Het plantenrijk: alle planten zijn meercellig; ze doen aan fotosynthese, dat wil zeggen dat ze hun eigen voedsel maken op basis van koolzuurgas, water en zonnelicht. Hun cellen hebben een celwand van cellulose. - Het rijk der zwammen of fungi: zijn allen meercellig, met uitzondering van de gisten, en zijn opgebouwd uit zwamdraden die meestal in de bodem leven. Ze kunnen niet aan fotosynthese doen maar nemen opgeloste organische stoffen uit hun milieu waar ze van leven. Ze kunnen geen voedseldeeltjes opnemen zoals dieren omdat hun cellen een celwand hebben (van chitine). - De bacteriën: zijn ééncellig, op enkele uitzonderingen na (blauwalgen), het zijn de allerkleinste cellen en die hebben geen celkern of celorganellen terwijl alle andere levende wezens daar wel over beschikken in hun cellen. Ze zijn dus totaal anders gebouwd dan de andere cellen en levende wezens. Ze kunnen zich op verschillende wijzen voeden, sommige doen aan fotosynthese, maar ze kunnen geen voedseldeeltjes opnemen omdat hun cellen een celwand hebben (van peptidoglycaan). - Het rijk der protisten: eigenlijk een “vergaarbak” van organismen die men niet kan rekenen tot één van de vorige groepen; sommige zijn ééncellig (bvb. amoeben, pantoffeldiertjes…), andere zijn meercellig of leven in kolonies van cellen.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw