Kunnen we batterijen/accu’s die niet warm worden als vervanger plaatsen in bijvoorbeeld een playstation of iPhone?

Roy, 22 jaar
18 april 2023

Antwoord

Beste,

Een batterij is een chemisch systeem dat toelaat, door een chemische reactie, energie op te slaan en terug af te geven (als het een herlaadbare batterij is, anders kan enkel energie afgegeven worden).

Bij het afgeven van energie vloeit er door de batterij stroom. Inwendig heeft elke batterij een weerstand (als gevolg van de mechanische/chemische constructie) waardoor er bij het leveren van stroom energie verloren gaat onder de vorm van warmte. Bij een juist gekozen batterij, voor een bepaalde toepassing, is dat inwendig verlies zelden van die aard dat de batterij sterk opwarmt.

Bij het opladen van een batterij vloeit er stroom in de andere richting door de batterij. Ook hier zal er een minimale warmteontwikkeling zijn door die inwendige weerstand. 

De warmteontwikkeling bij het opladen komt vooral van het verlies aan energie bij dat chemisch opladingsproces. Het opslaan van energie in een batterij gebeurt met een bepaald rendement (afhankelijk van de chemische werking van de batterij).

Een batterij vervangen door een ander type is niet zo eenvoudig. Zo is de capaciteit (de hoeveelheid opgeslagen energie), de inwendige weerstand, maar nog veel belangrijker, de afgegeven spanning, afhankelijk van de chemische samenstelling van de batterij. 

Het elektronische systeem dat instaat voor het opladen van de batterij is ook afgestemd op die chemische samenstelling. Een batterij vervangen door een type met andere karakteristieken kan gevaarlijke toestanden voor gevolg hebben (brand en explosiegevaar).

Niet doen dus!

mvg

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw