Zou België niet beter weer neutraal worden zoals Zwitserland?

R, 73 jaar
16 december 2022

Zou België niet beter weer neutraal worden zoals Zwitserland, waar alle grootkapitaal verzamelt, en we dus uit de dure NAVO en EU gaan?

Antwoord

Een vraag "zou het niet beter zijn" is meer een maatschappelijk en politiek probleem, dan een puur wetenschappelijk.

Maar ik wil wel graag enkele feitelijke bedenkingen meegeven:

- Een bankgeheim hoeft niet samen te hangen met neutraliteit. Er zijn veel landen die zich als neutraal beschouwen (Ierland, Costa Rica...) en die geen specifiek bankgeheim hebben. Andersom hebben de Kanaaleilanden, het Eiland Man, Monaco en enkele andere niet-neutrale landen wél een bankgeheim.

- Neutraliteit is meestal niet iets wat men zomaar kan uitroepen, maar vooral iets dat door andere partijen (grootmachten) moet gegarandeerd worden. Zwitsers zijn erg fier op hun neutraliteit, maar eigenlijk dateert die van het Congres van Wenen in 1815. En België had ook bijna een eeuw lang een door anderen gegarandeerde neutraliteit. Het is niet iets wat je zomaar kiest.

- Neutraliteit betekent niet dat je toch geen verdragen kan sluiten. Zwitserland heeft economische en wetenschappelijke verdragen met de EU, Noorwegen ook. Drie EU-leden, Ierland, Zweden en Malta, zijn geen NAVO-lid en beschouwen zichzelf ook als militair neutraal.

- Neutraliteit betekent niet dat er nooit kant wordt gekozen in een buitenlands conflict, hoewel dat meestal in bedekte termen gebeurt. Zwitserland hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk Nazi-Duitsland (met het verbergen van roofschatten, met het krijgsgevangen houden van geallieerde vliegtuigbemanningen, met het veroordelen van Zwitsers die Joden hielpen ontvluchten naar Zwitserland), steunde het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime... Andersom speelde de Ierse Republiek tijdens de Tweede Wereldoorlog veel inlichtingen door aan de geallieerden. Het is koorddansen, eerder dan zich onttrekken.

- Tenslotte wil ik ook meegeven dat neutraliteit, vooral militaire neutraliteit, toch zeer veel kost. Niet alleen aan defensiebudget (Zweden, Noren en Finnen kunnen daarvan meespreken), maar ook qua beroepskrachten en duur en intensiteit van de dienstplicht.

Ik heb eerlijk geen antwoord op uw vraag of het opportuun zou zijn om België toch terug neutraal te maken, maar wil wel meegeven dat het niet eenvoudig zou zijn, geen bankgeheim oplevert (en dus grootkapitaal aantrekt), geen lidmaatschap uitsluit en toch een militaire kostprijs met zich mee zou brengen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw