Is vapen even schadelijk als roken?

Dieter, 40 jaar
23 november 2022

Doordat de verbranding verdwenen is, zijn er minder kwalijke stoffen die vrijkomen. Ik heb jarenlang gerookt en ben nu gestopt met sigaretten en ben overgeschakeld op vapen om zo totaal te kunnen stoppen.

Antwoord

De aerosols die vanuit e-sigaretten of “vapes” worden ingeademd, zorgen inderdaad voor een lagere blootstelling aan ongezonde stoffen dan de verbranding van tabak. Maar de langetermijneffecten van e-sigaretten, of “vapen”, moeten nog onderzocht worden. Het is nog niet goed gekend hoe de longen omgaan met de “vape”-aerosols en de daarin aanwezige mogelijk toxische stoffen. Zo zijn er ultrafijne deeltjes aanwezig die tot diep in de longen gaan, smaakstoffen zoals diacetyl, vluchtige organische verbindingen, zware metalen (nikkel, tin, lood), en mogelijk kankerverwekkende stoffen. Van diacetyl is geweten dat het longziekte kan veroorzaken, namelijk ernstige bronchiolitis.

De “vapes” bevatten ook meestal nicotine. Nicotine is slecht voor adolescenten omdat het de hersenontwikkeling beïnvloedt en hersenontwikkeling voortgaat tot ongeveer de leeftijd van 25 jaar. Maar aangezien dit dezelfde verslavende stof is die in tabak zit, is het mij niet duidelijk hoe “vapen” iemand kan afhelpen van een rookverslaving (= nicotineverslaving).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw