Hoe komt het dat gasplaneten bij elkaar blijven terwijl alles in de ruimte door elkaar zweeft?

Thomas, 8 jaar
17 oktober 2022

Antwoord

Het is niet zo dat alles in de ruimte 'zomaar' door elkaar zweeft.  De kracht die de bewegingen in de ruimte beheerst, is de gravitatiekracht, de zwaartekracht.  Omdat die kracht vermindert met de afstand, en de afstanden in de ruimte groot zijn, verandert de richting van een beweging in de ruimte maar traagjes, en wellicht is het dat wat je bedoelt met 'zweven'.  

Planeten rond sterren zitten veel dichter bij hun ster dan sterren onderling.  Ze voelen dus de aantrekking van hun ster heel goed, en dat brengt hen in een vaste baan die stabiel is.  Ze zitten ook redelijk dicht bij hun collega-planeten, maar die hebben typisch niet genoeg massa om de stabiliteit van planetenbanen te doorbreken.  Ze blijven 'dicht bij elkaar' omdat hun beweging in essentie bepaald wordt door dezelfde ster, en hun onderlinge aantrekking daar niet veel aan verandert.

Wat ik in je vraag niet versta, is waarom je het hebt over 'gasplaneten' in de plaats van gewoon 'planeten'.  Gasplaneten zijn een deelklasse van de planeten, maar voor de vraag die je stelt, doet dat er weinig toe.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw