Is er ergens een omzettingstabel om Belgische frank naar euro om te zetten?

PATRICK, 66 jaar
3 oktober 2022

In het document staat er 100 BEF pacht voor een herberg in het jaar 1927. Hoeveel zou dit nu waard zijn?

Antwoord

Statbel heeft een goede consumptieprijzenindex die teruggaat tot 1914. Een snelle rekensom levert op dat 100 frank vermenigvuldigd met de index 208,2569 (van 1927 naar 2013) vergelijkbaar is met een som van 20 825,69 Belgische frank, of € 516,25. De indexering sinds 2013 tot vandaag is daar nog niet bijgerekend.

Een zeer belangrijke bedenking daarbij is dat de indexen gaan over consumptiegoederen en -diensten, en niet over vastgoed. De woonmarkt is bijvoorbeeld enorm veranderd in die eeuw, van een markt waarin vooral gehuurd en gepacht werd, tot eentje waarin veel meer gekocht en verkocht wordt. 'Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden. Verzamelde studies van Prof. Dr. Chris Vandenbroeke' geeft inzicht in hoe die gezinsbudgetten evolueerden.

Reacties op dit antwoord

  • 14/10/2022 - PATRICK (vraagsteller)

    Mijn Catteeuw, Dank voor de informatie. Graag de wiskundige berekening die het cijfer 208,2569 als uitkomst geeft. Een totaal andere vraag: Waarom valt alles wat adel is onder FOD Buitenlandse Zaken alsook toekennen van oorkonden aan ambtenaren ???? Met dank en hartelijke groet patrick devoldere

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw