Waar is al het water in tijden van droogte?

Mark, 50 jaar
26 augustus 2022

Momenteel hebben grote delen van de planeet te kampen met droogte. Lage waterstanden, opgedroogde rivierbeddingen, lege stuwmeren, enz. Maar al dat water/vocht moet toch ergens zijn ondertussen? Waar bevindt al dat water zich? Op andere plekken op de planeet? In de atmosfeer? In de diepe ondergrond? In de zee?

Antwoord

Beste Mark

Ook in tijden van regionale droogte op het land verdampen er enorme hoeveelheden water in de oceanen, zeeën en vanaf het land en belandt zo tijdelijk in de atmosfeer. Zo’n 90% van het verdampende zeewater valt direct als regen weer terug in de oceanen en zeeën en daar merken we op het land dus niet veel van. Op een korte tijdschaal verandert er netto dan ook niet veel met de totale waterhuishouding. Afhankelijk van de atmosferische circulatiepatronen kunnen er echter wel grote regionale verschillen zijn in waar het regent en waar niet. Sinds het begin van 2017 hebben we in België en Nederland alleen in 2021 een min of meer normale hoeveelheid voorjaar-zomer neerslag gehad. Alle andere jaren kenden we hier droogte en relatief hoge temperaturen. In diezelfde jaren valt de regen dus elders: boven zee of op het land. Bijvoorbeeld in 2022 was het bij ons zeer droog, maar elders, zoals in Nigeria en Pakistan waren er tegelijkertijd enorme overstromingen. Het is dus zeker niet zo dat het overal droger was. Wereldwijd wordt het aardoppervlak gemiddeld steeds warmer en dat leidt enerzijds tot meer verdamping en meer neerslag en anderzijds tot meer klimaatextremen, zoals hittegolven, droogte, overstromingen, orkanen, etc. Op deze Wikipedia pagina vind je een overzicht van de weerfenomenen van 2022

Reacties op dit antwoord

  • 03/11/2022 - Mark (vraagsteller)

    Hartelijk dank voor de reactie!

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Robert Speijer

Geologie - Paleontologie - Paleoklimatologie. Vanaf september 2024: Bachelor in de Geowetenschappen in Leuven!

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw