Zijn er in Vlaanderen meer katholieken dan protestanten?

Nalini, 11 jaar
7 mei 2022

Klopt het dat er in Vlaanderen meer katholieken zijn dan protestanten? Ik dacht gelezen te hebben dat de UN zei dat er in Vlaanderen meer protestanten leven, maar nu hoor ik dat dat niet klopt. Ik kwam bij deze vraag omdat ik de oorsprong van carnaval zocht en waarom het in Vlaanderen zo belangrijk is.

Antwoord

Dag Nalini,

Het klopt dat er veel meer katholieken dan protestanten in Vlaanderen te vinden zijn. Officiële cijfers rond religie en levensbeschouwing worden niet bijgehouden in ons land, maar er zijn wel heel wat schattingen te vinden. In het artikel van VRTNWS van twee jaar geleden vind je bijvoorbeeld dat er in België zo'n 6 miljoen katholieken (onder wie 1 miljoen praktiserend) en slechts 140.000 protestanten zijn.

Dit was echter niet altijd zo. Ten tijde van de Reformatie (= de periode waarin het protestantisme ontstond) waren er heel veel protestanten in onze regio te vinden. Het is ook één van de redenen waarom de Nederlanden (huidig België en Nederland) zich afscheurden van het Spaanse Habsburgerrijk. Toen de katholieke Spanjaarden onze regio begonnen te heroveren, deden ze dat van zuid naar noord. Onze streken vielen zo opnieuw onder de Habsburgse juk, terwijl Nederland onafhankelijk bleef. De Habsburgers voerden een sterk pro-katholiek beleid, waardoor vele protestanten vluchtten naar Nederland of zich bekeerden. Op die manier werd Vlaanderen opnieuw hoofdzakelijk katholiek, al bleven er een paar protestantse enclaves (zoals de Geuzenhoek nabij Oudenaarde) bestaan.

Roman Roobroeck

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

drs. Roman Roobroeck

Socio-culturele geschiedenis van de vroegmoderne periode. Religieuze co-existentie en tolerantie in historisch perspectief. Katholicisme en protestantisme na de Reformatie. Het dagelijkse leven in zeventiende- en achttiende-eeuws Europa.

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoƶrdineerd door EOS vzw