Is HIV/AIDS een pandemie?

Chris, 37 jaar
17 april 2022

Antwoord

De HIV infectie wordt volgens de WGO beschouwd als een wereldwijde epidemie, maar de term "pandemie" kan hier mijn insziens wel passen. 

Hieronder een overzicht van de fasen volgens de WGO, maar dan toegepast op de griep (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie)

De WHO hanteert zes verschillende 'pandemische fases' om de verspreiding van ziektes te classificeren.

Hieronder een overzicht van die fases, in het geval van griepvirussen:

Pandemie-alarmfases van de WHO[3]
Fase Beschrijving
1 Er circuleren geen dierlijke griepvirussen waarvan bekend is dat ze infecties veroorzaken bij mensen.
2 Van een dierlijk griepvirus is bekend dat het een infectie heeft veroorzaakt bij een mens. Het virus wordt daarom als een mogelijke veroorzaker van een pandemie gezien.
3 Een dierlijk of menselijk-dierlijk griepvirus heeft enkele gevallen of kleine clusters van besmetting veroorzaakt bij mensen. Er is geen sprake van grootschalige overdracht van het virus van mens op mens.
4 Van het dierlijke of menselijk-dierlijke griepvirus is bevestigd dat er sprake is van overdracht van mens op mens, wat betekent dat de kans op een uitbraak zeer aanwezig is. Fase 4 betekent een significante verhoging van het risico op een pandemie, maar een pandemie is nog niet onvermijdelijk.
5 Hetzelfde griepvirus heeft uitbraken veroorzaakt in twee of meer landen in dezelfde WHO-regio.[4] Deze fase geeft aan dat een pandemie waarschijnlijk is.
6 Naast de criteria van fase 5 heeft het griepvirus een uitbraak veroorzaakt in minstens een ander land in een andere WHO-regio. Deze fase geeft aan dat er sprake is van een pandemie.[4]
Post-piekperiode Het aantal ziektegevallen daalt in de meeste landen. Aangezien pandemieën vaak in golven optreden is het niet ondenkbaar dat het aantal ziektegevallen vervolgens weer gaat stijgen.
Post-pandemische periode De activiteit van de virussen is terug op het normale niveau.
 

Reacties op dit antwoord

  • 01/06/2022 - Chris (vraagsteller)

    Zouden apenpokken een pandemie kunnen worden? Intussen is een ongewone situatie aan de gang. Er zijn meerdere besmettingen in meerder Europese landen, en ook de VS, Canada... hebben al meerdere gevallen van apenpokken.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw