Waarom is een dag verdeeld in 24 uur en een klok in maar 12 uur?

Kenny, 28 jaar
15 april 2022

Antwoord

Terechte vraag. Dat is historisch gegroeid. In het oude Egypte (en het oude China) verkozen ze het duodecimale (twaalftallige) stelsel boven het decimale (tientallig) talstelsel. Een van de redenen kan zijn dat 12 meer delers heeft (2,3 en 4). Om die reden splitsten ze de tijd van de nacht en de tijd van de dag in 12 periodes op. Een totale dag had dus 24 periodes (uur). Het enige vervelende is: waar begin je met het begin van de dag en het eindigen van de nacht? Dit verandert namelijk doorheen het jaar. Als je naar een zonnewijzer kijkt, is er een punt op de dag waar er geen discussie is en dat is wanneer de zon recht aan de hemel staat, namelijk op de middag. Dat is dus het startpunt of 'the meridian' van de uren. Dat is ook de oorsprong van de 'am' (ante Meridiem) en 'pm' (post Meridiem) die Engelstalige landen gebruikt wordt. Wanneer klokken gangbaar werden, is er dan ook nooit overgegaan op klokken met 24 uren omdat het duidelijk is of het over het uur voor de middag of na de middag gaat. Wanneer er geen mogelijkheid tot verwarring mag zijn (bijvoorbeeld in het leger), gebruikt men een stelsel van 24u om de tijd aan te duiden.

Klokken met 24 uren zouden theoretisch gezien kunnen gemaakt worden, aangezien de 360 graden van een cirkel ook deelbaar zijn door 24 (15 graden per uur), maar het wordt dan verwarrender om de minuten en seconden ook correct weer te geven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoƶrdineerd door EOS vzw