Als ik 200 g zout oplos in 1 liter zuiver water, hoeveel graden Baumé is dat dan?

Willy, 74 jaar
29 maart 2022

Ik heb al gezocht op het internet, maar vond veel verschillende antwoorden.

Antwoord

Graden Baumé is een schaal die afhankelijk is van de temperatuur. We kunnen het bijvoorbeeld op een kamertemperatuur van 25 graden Celcius berekenen.

De schaal wordt bepaald door de formule (voor massadichtheden groter dan water): 145 * (1 - 1/s.g.), waar in deze formule s.g. staat voor 'specific gravity' of specifieke zwaartekracht. De specifieke zwaartekracht van zoutwater kan je gemakkelijk converteren online (https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/SalinityConversion.php), eens je de 'parts per thousand' hebt van dit zoutwater. Dit is letterlijk hoeveel deeltjes zout je hebt ten opzichte van deeltjes water. Dit kan berekend worden met het aantal liter water en het aantal gram zout, samen met het nummer van Avogadro. Zo kom je op 0.003422ppt (parts per thousand) en dus op een s.g. van 1.0026, wat in graden Baumé 0.37 graden oplevert. Dit schaalsysteem was mij nog onbekend en wordt niet vaak meer gebruikt sinds de invoering van de specifieke zwaartekracht. Er zijn ook nog oudere formules bekend, dit kan je vinden op de wikipedia pagina (https://en.wikipedia.org/wiki/Baum%C3%A9_scale). Hopelijk verduidelijkt dit uw vraag en ik hoop dat ik zelf nergens een rekenfout gemaakt heb.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw