Zijn de eindtermen wiskunde van de 3e graad tso en aso nodig voor in het dagdagelijks leven of heb je aan bso 3e graad genoeg?

Angela, 24 jaar
4 februari 2022

Zijn de eindtermen wiskunde van de 3e graad tso en aso nodig voor in het dagdagelijks leven of is dit meer een voorbereiding op hogere studies? Heb je aan bso 3e graad genoeg om in je dagdagelijkse leven sterk in je schoenen te staan?

Antwoord

Hoe meer inzicht je hebt, hoe beter je zult functioneren in het dagdagelijkse leven. In principe ben je 'gecijferd' (voldoende vaardig om te functioneren in het dagdagelijkse leven) als je de leerstof onder de knie hebt die aangeboden wordt in het 4de leerjaar van het lager onderwijs. Met de eindtermen wiskunde van het bso 3de graad kun je je zeker voldoende redden in onze maatschappij. Hoe meer je kent, hoe beter je voorbereid bent uiteraard. Men leert bovendien niet alleen feiten (formules, ...) maar ook een houding van problemen oplossen (attitude). Het ASO en TSO focust over hogere studies, daar waar het BSO focust om de onmiddellijke intrede op de arbeidsmarkt. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Annemie Desoete

Leerstoornissen, dycalculie, dyslexie, DCD, ASS, metacognitie, executieve functies, rekenen.

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw