Hoe kan men door menselijke spierkracht (bv. door met een fiets op rollen te fietsen) opgewekte eco-electriciteit opslaan voor de toekomst (stockeren)? Kan ik dat zelf knutselen?

Christian, 51 jaar
17 augustus 2008

De fiets op rollen die (eco)electriciteit opwekt en waarmee je een lamp kan doen branden bestaat reeds. Wat mij interesseert is om te weten hoe je ook zelf (eco)electriciteit op kan wekken - met een fiets op rollen ofwel via een ander systeem d.m.v. spierkracht - en of je de zo opgewekte electriciteit ook kan opsparen (stockeren), dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar...en of je deze gestockeerde electriciteit kan aanspreken op een moment dat je er behoefte aan hebt (en of je het eventueel kan terugsturen naar het net). Kan men zo'n volledig systeem zelf in elkaar knutselen, waarbij men met spierkracht (eco)electriciteit opwekt en stockeert voor de toekomst?

Antwoord

Beste,

Eén van de grote problemen bij energie is: hoe slaan we energie op? Een stuwdam bijvoorbeeld is een voorbeeld van een energie-reservoir. Maar dat is hydraulisch. Bij elektriciteit is het energie-reservoir een accu (of een condensator).

De kostprijs en gewicht (+ volume) van accu's is echter enorm. De dag dat iemand iets uitvindt die elektrische energie op een beperkte plaats en beperkt gewicht kan stockeren hebben we een nobelprijs. Ik ben bezig... ik hou je op de hoogte...

met vriendelijke groeten,

ir. Marc Borremans

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw