Kan de regering Belgische farmabedrijven verplichten om samen te werken bij de productie van het vaccin voor COVID-19?

Marleen, 69 jaar
22 januari 2021

Er is een tekort aan het vaccin. Pfizer moet haar productiecapaciteit uitbreiden. Dit zou niet nodig zijn indien de regering een compromis vindt om alle Belgische farmabedrijven te laten samenwerken om dit vaccin asap te kunnen produceren. Het gaat hier om levens te redden over de ganse wereld.

Antwoord

Waarschijnlijk kan dat niet: de concepten waarop de verschillende vaccins gebaseerd zijn, zijn te verschillend. Wel is het nuttig om bedrijven te verplichten de informatie in verband met de ontwikkeling en productie ervan openbaar te maken zodat ze van elkaar kunnen leren. Dat gaat echter vaak in tegen octrooirechten.

Bovendien kan je de tijd, de middelen en het personeel die je steekt in de uitbreiding van de productiecapaciteit niet steken in het produceren zelf. Je moet kiezen.

Je kan je natuurlijk afvragen of dit niet te voorzien was en de uitbreiding van de capaciteit eerder had gemoeten. Dan vraag je het bedrijf natuurlijk een enorm financieel risico te nemen. Er waren toen immers teveel onbekende factoren.

Er moet dan een afweging gemaakt worden tussen het belang van het bedrijf en het algemeen belang. Dergelijke verplichtingen vereisen dus een wettelijk kader.

Een land alleen kan dat niet. De EU zou dat - in samenspraak met de VS - wel kunnen.

Reacties op dit antwoord

  • 29/01/2021 - Marleen (vraagsteller)

    Bedankt voor dit antwoord. Jammer dat de EU en de VS de octrooirechten van dit vaccin niet tijdelijk kunnen intrekken om het algemeen belang te dienen.Ik blijf erbij dat in tijden van crisis en/of oorlog de overheden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw