Waarom krijgt Delphine Boel de titel van prinses?

Jonathan, 36 jaar
2 oktober 2020

De buitenechtelijke kinderen van Leopold I en II hebben hooguit grafelijke of hertogelijke titels gekregen, maar Delphine krijgt wel de titel van prinses? Hoe zit dat eigenlijk?

Antwoord

Het verschil is dat prinses Delphine wel wettelijk erkend werd door haar koninklijke vader (op 27 januari 2020).

Andere (hoogstwaarschijnlijk) buitenechtelijke kinderen van Belgische vorsten, zoals Georg en Arthur von Eppinghoven (beiden baronnen, en waarschijnlijk zonen van Leopold I) en Lucien en Philippe Durieux (resp. Hertog van Tervuren en Graven van Ravenstein, waarschijnlijk zonen van Leopold II) zijn nooit wettelijk erkend als nakomeling, ondanks alle lijfrentes, schenkingen, tekenen van affectie of adellijke titels die ze vanuit koninklijke hoek kregen. Bij de Durieux-broers werd overigens het koninklijk besluit van hun verheffing in de adelstand nooit gepubliceerd, zodat ook de rechtsgeldigheid van hun titel ietwat twijfelachtig was.

Als uitsmijter een paar weetjes: 

  • Er zijn momenteel 24 prinsen en prinsessen van België, inclusief het vorige en het huidige koningspaar, die hun prinselijke titel behouden. 
  • Potentiële troonopvolgers krijgen, net als in het buitenland, vaak 'dynastieke titels' toegekend: Prins van Luik, Graaf van Vlaanderen, Hertog van Brabant, Graaf van Henegouwen. Meestal worden die dynastieke titels vóór 'Prins van België' geplaatst. Prinses Delphine heeft overigens géén dynastieke titel, ze is in de dynastieke hiërarchie een jonkvrouw: behorend tot de adelstand, maar op de laagste trede.
  • De titel 'prins/prinses van België' werd een aantal keer met andere regels vastgelegd:
    • In 1891 werd bepaald dat enkel de nakomelingen van Leopold I, in rechtstreekse en mannelijke lijn, de titel krijgen, en hun huwelijkspartners.
    • In 1991 werd die 'Salische' bepaling dat de opvolgingslijn mannelijk moest zijn opgeheven, en kregen alle nakomelingen van Albert II voortaan de titel - oudere aftakkingen van de koninklijke familie vóór Albert II konden de titel niet meer verder doorgeven.
    • In 2015 werd de titel weer wat ingeperkt: enkel de twee generaties nakomelingen van de koning of koningin, en de twee generaties nakomelingen van de kroonprins of kroonprinses krijgen de titel - de achterneefjes en -nichtjes van een kroonprinses of kroonprinses kunnen het dus niet meer doorgeven aan hun kinderen. 
  • Er zijn in België ook tien prinselijke families buiten de koninklijke familie, waarvan Ligne, Merode, Arenberg en Croÿ wellicht de bekendste zijn, en die verheven zijn vanuit de hertogelijke status.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw