Is -5 een cijfer of een getal?

Guido, 71 jaar
2 september 2020

Er is een verschil tussen een cijfer en een getal. Maar wat als een cijfer voorafgegaan wordt door een minteken? Blijft dit een cijfer of wordt het een getal?

Antwoord

Strikt genomen zijn er maar 10 cijfers, namelijk 0, 1, 2, tot en met 9. Cijfers zijn eigenlijk de "letters" waarmee we getallen noteren, tesamen met nog enkele "leestekens" zoals het minteken, en de komma (of decimaal punt). Zo noteren we dus het getal -87,429 als een opeenvolging van leestekens en cijfers. Natuurlijk zijn er dus ook 10 getallen die je kan noteren met slechts 1 cijfer, namelijk de getallen 0 tot en met 9.

We maken dus strikt genomen een onderscheid tussen het getal zelf, en de manier waarop we dat getal noteren. je kan b.v. getallen ook noteren in het binair talstelsel ipv het decimaal talstelsel. Dan heb je maar 2 cijfers, namelijk 0 en 1. 
Om op jouw vraag dus strikt te antwoorden: het getal -5 bijvoorbeeld, is zeker geen cijfer. Nu taalkundig wordt dit onderscheid niet altijd goed gemaakt. Bijvoorbeeld, je hoort dikwijls zeggen "Mijn dochter had goede cijfers voor haar rapport" terwijl we dus eigenlijk getallen bedoelen, maar we spreken toch over "cijfers" of "punten". Dus het is eigenlijk voornamelijk een taalkundige, eerder dan een wiskundige kwestie!

Vriendelijke groeten
Jan Van den Bussche

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw