Mag god afgebeeld worden?

Kevin, 31 jaar
13 april 2019

Verscheidene kerken hebben beeldhouwwerken of schilderijen waarop God afgebeeld wordt. Nu meende ik me te herinneren dat God zelf verboden had beelden te maken van zijn persoon. Waarom heeft de kerk dan goedgekeurd dat zijn afbeelding in hun kerk hangt terwijl het volgens de overlevering expliciet verboden was? Of heeft men mij wat wijsgemaakt toen ik jonger was?

Antwoord

Dag Kevin,

Er zijn verscheidene manieren om deze vraag te beantwoorden. Om te beginnen heb je gelijk dat sommige passages in de Bijbel suggereren dat God niet wil dat hij verbeeld wordt (ik neem aan dat je vraag over het Christendom omdat je de kerk vermeldt). Maar de veronderstelling dat alles wat in de Bijbel staat ook moet toegepast worden in een Christelijk leven en maatschappij is een protestantse veronderstelling, geen katholieke. Je herinnert je nog wel de beeldenstorm in de Lage Landen, waar protestanten inderdaad, zich baserend op de bijbelse passages waarnaar jij ook verwijst, beelden van de goddelijke personen kapotmaakten. Daarom zie je in Protestantse kerken vandaag ook geen beelden van Jezus of God de Vader, en ook niet van eender welke andere persoon in de Bijbel.

De katholieke kerk, aan de andere kant, vindt de basis van haar authoriteit niet in de letterlijke toepassing van alles wat er in de bijbel staat, maar wel in de veronderstelling dat zij de vertegenwoordiging van God op aarde is. Voor haar is de bijbel weliswaar ook heilig, maar de autoriteit van de bijbel wordt aangevuld door de autoriteit van de kerk zelf. Zodoende kunnen bepaalde geloofspraktijken (de eucharistie, bijvoorbeeld) gerechtvaardigd worden ondanks het feit dat een dergelijke viering nergens in de bijbel staat.

Het hangt dus af van hoe je het bekijkt. En hoe je het bekijkt toont op zijn beurt bepaalde veronderstellingen over het Christelijke geloof die diepe historische wortels hebben. Geen van deze veronderstellingen is "beter" of "meer waar" dan de andere. Dus niemand heeft je iets wijsgemaakt (tenzij je, zoals sommige mensen zoals Marx, alle religie als leugen beschouwt): wat je vertelt is klopt in een katholiek kader, maar niet in een protestants.

Ik hoop dat dit het een en ander duidelijk maakt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Ben Van Overmeire

Modern Zenboeddhisme, boeddhistische literatuur, ecocriticism, vergelijkende literatuurwetenschappen

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw