Waar komt de meeste CO2 vandaan?

edouard, 62 jaar
9 februari 2019

Antwoord

Alle levende wezens ademen CO2 uit, maar planten en oceanen verbruiken het waardoor er de laatste duizenden jaren een evenwicht was. Vanaf de industriële ontwikkeling 150 jaar geleden is het atmosferische CO2 gestegen als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas (in die volgorde van belangrijkheid). Ook ontbossing draagt bij aan de stijging van atmosferisch CO2, omdat bomen in belangrijke mate CO2 kunnen opslaan.

De bijdrage aan de atmosferische CO2 (via verbranding van fossiele brandstoffen) is het grootst door de industrie en energiesector, gevolgd door verkeer en huishoudens.

CO2 stijging leidt tot het broeikaseffect waardoor het op onze planeet warmer wordt. Andere broeikasgassen dragen hier ook toe bij, namelijk methaangas dat vooral door vee wordt geproduceerd.

Reacties op dit antwoord

  • 28/02/2019 - edouard (vraagsteller)

    Dit is algemeen bekend, maar wat zijn de" verhoudingen, rekening" houdend met de oppervlakte vd waters waar CO4 zit= 8x schadelijker (zee enz.)

  • 28/02/2019 - edouard (vraagsteller)

    Dit is algemeen bekend, maar wat zijn de" verhoudingen, rekening" houdend met de oppervlakte vd waters waar CO4 zit= 8x schadelijker (zee enz.)

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw