Konden alle mensen lezen en schrijven ten tijde van Christus?

Fons, 80 jaar
17 augustus 2018

Antwoord

Het antwoord is neen. Geletterdheid blijft zeer lang iets dat beperkt is tot een kleine groep geschoolde mensen. Zelfs vandaag zijn er wereldwijd heel veel mensen die niet kunnen lezen of schrijven, omdat ze geen toegang hebben tot onderwijs of omdat de manier waarop hun samenleving georganiseerd is dit niet van hen vereist. Dit was ook het geval ten tijde van Christus. In het Romeinse Rijk was er een intellectuele en een administratieve elite die konden lezen en schrijven. Wat administratie betreft was dit nodig om het bestuur van zo'n gigantisch rijk in goede banen te leiden. Hiervoor moesten er wetten geschreven worden, boodschappen rondgestuurd enz. Daarnaast kende de Romeinse cultuur ook een rijke traditie van literatuur en poëzie, maar het waren enkel de rijksten die zich hiermee konden bezighouden en hun kinderen naar school konden sturen. Voor heel veel mensen was het echter niet nodig om te kunnen lezen en schrijven. Eenvoudige arbeiders, soldaten of boeren hadden doorgaans geen tijd zich hiermee bezig te houden en hun kinderen moesten zo snel mogelijk meehelpen in het productieproces. Belangrijke wetten en ordonnanties werden mondeling afgekondigd op centrale plaatsen zodat iedereen op de hoogte was. Buiten het Romeinse rijk, bij de Kelten en later de Germanen, was het schrift nog minder belangrijk. Na de val van het Romeinse rijk duurt het meer dan 8 eeuwen voor men terug veel belang begint te hechten aan het geschreven woord voor administratieve aangelegenheden in onze contreien en ook dan is het enkel een heel kleine minderheid van voornamelijk geestelijken die kunnen lezen en schrijven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw