Welke energiebron wordt gebruikt om waterstof te winnen voor waterstofauto's?

Bruno, 74 jaar
18 april 2018

Gezien een deel van de energie gewonnen uit de verbranding van waterstof voor het aandrijven van een waterstofauto omgezet wordt in warmte lijkt het mij nogal evident dat de energie benodigd om H2 te produceren groter is dan de nuttige energie om de auto aan te drijven. Het rendement is nu eenmaal geen 100%. Ik stel me dan ook de vraag in welke mate deze technologie het milieuprobleem kan oplossen.

Antwoord

Beste Bruno,

Je raakt een aantal belangrijke punten aan. Inderdaad is waterstof zelf geen energiebron maar een energiedrager. Waterstof wordt vandaag voor het grootste deel gemaakt uit aardgas, een fossiele bron. Het is dus niet omdat waterstof zelf geen CO2-uitstoot veroorzaakt, dat er geen CO2-uitstoot aan vooraf ging bij de productie.

Voor waterstofauto's mikt men erop waterstof te maken uit water via elektrolyse, een proces dat elektriciteit gebruikt. Als deze elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen, heb je wel echt hernieuwbaar waterstof dat nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaakt.

Je tweede vraag was of waterstoftechnologie het milieuprobleem kan oplossen. Dat kan geen enkele technologie op zijn eentje natuurlijk. Hernieuwbaar waterstof wordt via elektrolyse gemaakt uit water, en in een waterstofauto opnieuw elektrochemisch omgezet (niet 'verbrand') naar water. Bij al deze omzettingen gaat veel energie verloren. Minstens twee derde van de energie die je in dit proces steekt gaat verloren. Die wordt inderdaad omgezet in warmte.

Toch is waterstof erg nuttig voor veel toepassingen waar we vandaag nog weinig hernieuwbare alternatieven voor hebben (bvb. vrachtwagens, verwarming, industriële installaties, de chemische sector, ...). En het kan gebruikt worden om energie op te slaan. Het zal dus een onmisbare schakel zijn in het oplossen van onze milieuproblemen. Maar een kleine elektrische wagen is natuurlijk duurzamer dan een grote waterstofauto. En een fiets is nog veel beter.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. ir. Jan Rongé

Bio-ingenieur. Elektrokatalyse en hernieuwbare waterstofproductie

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw