Welk insect zit er op onze zolder?

katrien, 55 jaar
9 april 2018

Om welk insect gaat het hier op de foto? Ik vond ze dit jaar voor het eerst op zolder en ze komen nu ook naar beneden. Op insectenverdelger - heb ik de indruk - reageren ze niet. Hoe geraak ik er van af?

Antwoord

Beste Katrien,

dit is een wants, allicht op zoek geweest naar een overwinteringsplaats in het najaar. Eenmaal de eerste zon in het voorjaar begint te schijnen proberen ze opnieuw naar buiten te geraken. Op basis van deze foto is een identifcatie niet met 100% zekerheid uit te voeren. Toch een beredeneerde gok op basis van de foto: de grauwe veldwants Rhaphigaster nebulosa (familie Pentatomidae).

Deze wants overwintert als adult, bij voorkeur op muren bedekt met klimop, of in scheuren en kieren. Omwille hiervan worden deze wantsen soms ook in woningen aangetroffen om te overwinteren; ze veroorzaken hier zeker geen schade. Deze wantsen leven op verschillende houtige gewassen, vooral loofbomen, ook wel op onkruiden. Om zich te voeden beschikken deze insecten over een zuigsnavel, dit is een soort stekel waarmee plantencellen worden aangeprikt en leeggezogen.   

met vriendelijke groeten,

Hans

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw