Waarom doet de mens aan pesten?

Jonathan, 33 jaar
1 april 2018

Het lijkt wel alsof we pestgedrag niet kunnen uitroeien. Is het iets dat in ons zit? Dan moeten we onze kinderen weerbaarder maken tegen pestgedrag. Of is het iets dat wordt 'aangeleerd' (in de opvoeding of de maatschappij en normen en waarden) en dan moeten we iedereen empathie aanleren, of zo... Anders gezegd: "Stand up and don't be a pussy" of "we must teach all not to bully"?

Antwoord

Beste Jonathan, 

Bedankt voor je interessante vraag!

Ik ben zelf cyberpestonderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en werd dus erg aangesproken door deze vraag.

Om een antwoord te geven op je laatste zin: ik vind dat we er nog steeds moeten naar streven om mensen te leren dat pesten niet ok is. Ik ben voornamelijk actief in het domein van cyberpesten en het probleem daar situeert zich in het feit dat mensen zich vaak niet bewust zijn van de invloed die hun woorden kunnen hebben. Je ziet de reactie van de andere persoon niet, je kan ook geen cues geven van hoe je de boodschap precies bedoelt en daardoor zijn er veel misverstanden. Bovendien blijkt er ook zoiets te zijn als het 'online disinhibition' effect, dat betekent dat mensen hun grenzen lijken te verliezen online en bepaalde dingen veel makkelijker zeggen en doen dan ze offline zouden doen, omwille van het feit dat alles vanop een afstand kan gebeuren en bovendien ook anoniem. Doordat er zoveel aan cyberpesten of antisociale commenting wordt gedaan (denk bijvoorbeeld aan reacties op online nieuwsartikels, waar de meerderheid eigenllijk negatief en aanvallend is) ontstaat er een soort van gewenning tegenover dit gedrag. Men ziet het zo vaak, dus het zal wel normaal zijn. Op die manier gaan onze normen van wat we aanvaardbaar gedrag vinden steeds verder verschuiven.

Daarom is het noodzakelijk dat we blijven onze jeugd leren dat pesten niet ok is en dat het wel degelijk negatieve gevoelens en zelfs ernstigere gevolgen teweeg kan brengen bij het slachtoffer. 

Ik hoop dat dit een antwoord geeft op je vraag.

Groeten

Gaëlle

 

Reacties op dit antwoord

  • 01/05/2018 - Jonathan (vraagsteller)

    Bedankt voor dit antwoord, maar ik moet toch aangeven dat ik eigenlijk geen antwoord heb gekregen op mijn eigenlijk vraag:"Waarom doet een mens aan pesten?" Cyberpesten heeft inderdaad veel te maken met een gebrek aan zichtbare grenzen en een persoonlijk veiligheidsgevoel (je bent anoniem en ze kunnen jou niet raken), een beetje zoals een online discussie beginnen. Maar waarom beginnen ze ermee in de eerste plaats? Zelfs als we het online gedeelte weglaten en die twee mensen bij elkaar plaatsen, dan nog blijkt de pester om de één of andere (mysterieuze)reden te willen pesten. Al onze acties tegen pestgedrag ten spijt, blijven er generaties opgroeien die iemand anders willen pesten... Waarom?

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Drs Gaëlle Ouvrein

Sociale wetenschappen: communicatiewetenschappen

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw