Wat is ethiek?

Céline, 14 jaar
16 februari 2018

Ik vind nergens een duidelijke omschrijving van ethiek. Is dit hetzelfde als goed en kwaad?

Antwoord

Goed en kwaad zijn twee uitersten in het morele denken of het 'morele systeem' van mensen, groepen mensen, maatschappijen. Dus dat wat betreft 'moraal', een woord dat afgeleid is van het Latijnse 'moralis' (met betrekking tot de zeden), en 'mores' (zeden). Moraal zou dus ook 'zedenleer' kunnen noemen. 

'Ethiek' mag je volgens bepaalde interpretaties (waar ik voorstander van ben) 'moraalwetenschap' noemen. De wetenschap die morele systemen (onstaan, evolutie, onderlinge vergelijking etc...) bestudeert. Helaas worden de begrippen 'ethiek' en 'ethisch' door sommigen en door de tijden heen ook gebruikt als synoniemen voor 'moraal' en 'immoreel' (moreel gezien afkeurenswaardig) en 'eumoreel' (moreel gezien prijzenswaardig). Hou er rekening mee dat wat moreel gezien afkeurens- of prijzenswaardig is varieert of evolueert al naar gelang de maatschappij of het tijdperk waarin het gedrag beoordeeld wordt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw