Wat zijn metavragen?

Lisa, 21 jaar
17 november 2017

Voorbeelden hiervan?

Antwoord

Waarde Lisa,

Als we een metavraag zien als een vraag die niet in een bepaald domein wordt gesteld maar wel over dat domein dan kan over ongeveer alles een metavraag gesteld worden.

Een eerste voorbeeld is de wiskunde. De vraag "Wat zijn de oplossingen van de vergelijking x + 5 = 3 in natuurlijke getallen?" is een vraag in de rekenkunde maar de vraag "Kunnen vragen van deze vorm altijd beantwoord worden?" is een metavraag omdat ze over de rekenkunde spreekt.

Een tweede voorbeeld is de ethiek. In de ethiek worden vragen gesteld zoals "Is het een goede zaak om mensen te helpen?" maar in de meta-ethiek zullen eerder vragen zoals "Moet een ethiek op verboden of op toelatingen gebaseerd zijn?" aan bod komen. 

Het komt er dus op neer dat voor elk onderwerp X vragen over dat onderwerp, metavragen zijn voor X. Bemerk dat het onderwerp X zonder probleem de metavragen zelf kan zijn, wat betekent dat vragen over metavragen, metametavragen dus best mogelijk zijn. De vraag "Wat is een metavraag?" is een eenvoudig voorbeeld van zo'n metametavraag.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof.dr. Jean Paul VAN BENDEGEM

logica, filosofie van de wiskunde en wetenschapsfilosofie

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw