Waarom moeten er succesierechten worden betaald?

Ilse, 31 jaar
8 juli 2008

Waarom moeten er successierechten worden betaald?
Dat we jaarlijks belastingen moeten betalen, daar heb ik alle begrip voor. Dat we grondlasten moeten betalen en het kadastraal inkomen, daar kan ik ook in komen, maar wat betreft de successierechten, dat kan ik echt niet begrijpen. Ik zie dit gewoon als een "gemakkelijk inkomen" voor de staat.
Graag had ik hier meer duidelijkheid over.

Antwoord

Beste Ilse,

De wetgever bepaalt de materie waarop belastingen worden geheven en moet dat niet verantwoorden, zolang maar voldaan is aan beginselen van legaliteit, gelijkheid,... Toch wordt er vaak een verantwoording gegeven voor belastingen, naast het feit dat de werking van de Staat moet worden gefinancierd. Bij successierechten is de achterliggende idee dat dit een herverdelingsmechanisme is. Via de successierechten worden bij het overlijden vermogens afgeroomd, doordat er via de successierechten een deel van dat vermogen naar de Staat gaat, die die middelen dan kan gebruiken voor sociale doelstellingen. Op die manier wordt dus was afgenomen van de "rijken" om dat te geven aan de armen. Vandaar ook dat hoe meer er in de nalatenschap zit, hoe hoger het percentage van de successierechten wordt.

Maar deze belasting wordt inderdaad soms als onrechtvaardig beschouwd. De erflater heeft immers al eens belastingen betaald op zijn vermogen toen hij het verwierf (via de inkomstenbelasting, ...). Vandaar ook dat deze belasting soms wat onder druk komt te staan, zoals recent omtrent het afschaffen van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende echtgenoot.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw