Bestaat de benaming 'miljoenmiljard' voor een getal?

Pierre, 20 jaar
16 februari 2017

Ik en mijn vrienden hebben een vraag. Bestaat de benaming 'miljoenmiljard' voor een getal? Meer bepaald: is deze schrijfwijze correct? Bijvoorbeeld: men kan ook honderdduizend zeggen, klopt 'miljoenmiljard' dan ook?

Antwoord

Beste Pierre,

Nee, in het Nederlands gebruiken we de 'lange schaal' als conventie om grote getallen te benoemen. Een miljoen keer een miljard, decimaal geschreven als een 1 met 15 nullen erachter, wordt een biljard genoemd. De lange schaal geeft enkel benamingen voor veelvouden van duizend, vandaar dat we wel 'honderdduizend' zeggen.

In het Engels wordt vaak de 'korte schaal' gebruikt, dus let op met vertalingen tussen Nederlands en (Amerikaans) Engels! In de korte schaal komt elk voorvoegel twee opeenvolgende keren voor en wisselen we af tussen de uitgang -oen en -ard. Bijvoorbeeld: duizend miljoen = één miljard. In de korte schaal volgen de verschillende voorvoegels elkaar meteen op, telkens met dezelfde uitgang. Bijvoorbeeld in het Engels: thousand million = one billion. Een biljard is in de VS 'a quadrillion', maar een quadriljoen in het Nederlands is een veel groter getal.

Nuttige links op Wikipedia:

Vriendelijke groeten,
Sylvia Wenmackers

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Sylvia Wenmackers

Wetenschapsfilosofie, theoretische fysica en materiaalfysica.

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw