Wat is het gewicht van een voorwerp in rust waar een horizontale kracht op inwerkt?

Jonas, 21 jaar
9 januari 2017

Door de wrijving komt het voorwerp niet in beweging.

Antwoord

Beste Jonas,

Op het eerste zicht vond ik dit een vreemde vraag: het gewicht (verticale kracht) is namelijk onafhankelijk van horizontale krachten. Door het woord wrijving in de toelichting heb ik het vermoeden dat het over volgende sitatie gaat: een voorwerp ligt op een oppervlak en er wordt tegen geduwd, maar het komt niet in beweging.

Hieruit kan je inderdaad bepalen hoeveel het voorwerp minimaal weegt. Maar dan ontbreken er nog gegevens om je vraag te beantwoorden! Ligt het voorwerp op een horizontaal, onvervormd oppervlak? Met welke kracht wordt er tegen geduwd? En wat is de statische wrijvingscoëfficiënt tussen het materiaal van voorwerp en ondergrond?

Aangezien gegeven is dat het voorwerp in rust blijft, moet de statische wrijvingskracht volstaan om de horizontale kracht tegen te werken: de externe, horizontale kracht is dus groter of gelijk aan de statische wrijvingskracht. De statische wrijvingskracht is bovendien kleiner dan of gelijk aan het product van de statische wrijvingscoëfficiënt en de normaalkracht. En voor een voorwerp op een onvervormbaar oppervlak is de normaalkracht qua grootte gelijk aan het gewicht van het voorwerp.

Als je dit invult met de gegevens en oplost naar het onbekende gewicht, dan krijg je dat het gewicht groter of gelijk is aan een bepaalde waarde.

Vriendelijke groeten,
Sylvia Wenmackers

Reacties op dit antwoord

  • 06/02/2017 - Jonas (vraagsteller)

    Wat is nu de definitie van het gewicht van een voorwerp? Volgens het handboek fysica is dat de kracht die een voorwerp op zijn steun uitoefent. Moet deze definitie aangepast worden naar de normaalkracht die de steun uitoefent?

  • 06/02/2017 - Sylvia (wetenschapper)

    Beste Jonas, Ik heb in bovenstaand antwoord geen expliciet onderscheid gemaakt tussen de termen 'zwaartekracht' (kracht op het voorwerp zelf) en 'gewicht' (kracht van het voorwerp op de ondergrond). In de Engelstalige literatuur (waar ik meestal mee werk) wordt voor beide 'weight' gebruikt, vandaar. Ik zal dit onderscheid hieronder wel maken: Het gewicht is een contactkracht van het voorwerp op de ondergrond; de normaalkracht is een contactkracht van de ondergrond op het voorwerp. De normaalkracht verandert het gewicht niet: het is een reactiekracht op het gewicht. Als het voorwerp in rust is op een onvervormde tafel is er geen nettokracht in verticale richting, maar de componenten (zwaartekracht en normaalkracht) blijven onveranderd. Merk op: bij deze laatste paragraaf gaat het uitdrukkelijk om de zwaartekracht, niet het gewicht, aangezien het gewicht niet op het voorwerp inwerkt, maar op de ondergrond. De definitie moet dus niet worden aangepast. Vriendelijke groeten, Sylvia

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoƶrdineerd door EOS vzw