In welke mate draagt de mens bij aan de opwarming van de aarde?

colleen, 18 jaar
25 oktober 2016

Antwoord

Beste Colleen,

De mens draagt in zeer grote mate bij tot de opwarming van de aarde en is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de recent waargenomen opwarming van de aarde. Het is een onderwerp waarover hele boeken en vele wetenschappelijke artikels geschreven zijn en men kan hier heel ver op ingaan. Ik zal hier trachten een kort en bondig antwoord te formuleren.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de opwarming van de aarde in grote mate wordt gedreven door menselijke activiteit. In dergelijke studies wordt er ook rekening gehouden met natuurlijke veranderingen in het klimaat (bijvoorbeeld door vulkaanuitbarstingen, veranderingen in de activiteit van de zon,...) en het is duidelijk dat de menselijke invloed op de huidige opwarming van de aarde veel groter is. Er kan worden gesteld dat de opwarming quasi volledig wordt gestuurd door menselijke activiteit. Zo goed als elk jaar is tegenwoordig een recordjaar en dit meestal in een negatieve zin: warmste jaar sinds de metingen, warmste zomer sinds de metingen, kleinste hoeveelheid zee-ijs rond de noordpool, ...

Hoe komt het wij als mens bijdragen aan de opwarming van de aarde? Wel, we stoten zeer veel broeikasgassen uit, bijvoorbeeld door met de auto te rijden of een vliegtuig te nemen. Het broeikasgas dat momenteel het meeste bijdraagt tot de geobserveerde opwarming is CO2 (koolstofdioxide). Het is interessant om de huidige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in een historisch perspectief te plaatsen. De laatste ca. 2.5 miljoen (het 'kwartair') hebben er zich op het noordelijk halfrond opéénvolgingen van glaciale perioden (ijstijden) en interglaciale perioden voorgedaan. De laatste 800.000 jaren waren gekenmerkt door lange glaciale perioden (ca. 100.000 jaar), waarin de CO2 een typische atmosferische concentratie van 150-200 ppm (parts per million) had, en korte interglaciale perioden (ca. 10.000-15.000 jaar), waarin de CO2 een typische atmosferische concentratie van 250-300 ppm bereikte. Momenteel zijn we in een interglaciale periode (sinds ca. 11-12 ka geleden, het 'Holoceen') waarin de CO2 waarden typisch rond de 260-280 ppm schommelden tot met midden van de 19de eeuw. De laatste 150 jaar, sinds het begin van de industriële revolutie, zijn we veel CO2 beginnen uit te stoten en zijn er zo in geslaagd om deze waarde te verhogen naar meer dan 400 ppm CO2... De huidige CO2 concentratie is dus veel hoger dan hij ooit is geweest de laatste 2.5 miljoen jaar... En dit op amper 150 jaar tijd! Dit is nu een klein voorbeeldje waar ik wat ben op ingegaan, maar er bestaan zeer veel dergelijke voorbeelden die duidelijk aantonen dat we een zeer grote impact hebben op de atmosfeer en ons klimaat. Belangrijk om ook te vermelden is dat de invloed van de mens op het klimaat zich niet enkel beperkt tot het uitstoten van de broeikasgassen, maar dat ook andere van onze handelingen een grote invloed hebben, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in het landschap (bvb. ontbossingen). Indien je meer te weten wil komen over de klimaatsopwarmingproblematiek, dan raad ik je aan om het klimaatsrapport van het IPCC (het 'Interngovernmental Panel on Climate Change') te bekijken (samenvatting ervan, in het engels): https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf . Hierin wordt er op duidelijke wijze getoond wat de wetenschap ons vandaag de dag kan vertellen over de klimaatsopwarming (en welke rol de mens hierin speelt) en wat de mogelijk gevolgen hiervan zullen zijn.

Ik hoop hiermee op jouw vraag te hebben geantwoord!

Met vriendelijke groeten,

Harry

Reacties op dit antwoord

  • 16/11/2016 - colleen (vraagsteller)

    Jullie zijn super hard bedankt, dit antwoord heeft heel veel aspecten waarover ik ook nog vragen had duidelijk gemaakt, danku voor de bronnen waar ik ook veel gebruik van kan maken. Danku voor uw tijd

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw