Zouden we 'klimaatopwarming' niet beter consequent 'klimaatverandering' noemen?

Marc, 61 jaar
5 juli 2016

Voor mij is klimaat het geheel van temperatuur, vochtigheid, winden ... en het verband ertussen, zowel lokaal als globaal over de planeet. Daarom vind ik het vreemd wanneer (zelfs wetenschappers) over klimaatopwarming spreken terwijl ik het eerder over klimaatverandering zou hebben.

Antwoord

Ja! Dit is een zeer terechte opmerking waarbij je overschot van gelijk hebt.

De term klimaatsopwarming komt natuurlijk niet uit de lucht gegrepen, maar omvat zeker niet het hele proces. Doordat er meer broeikasgassen zijn, wordt het broeikaseffect versterkt, wat in het kort wil zeggen dat er door toedoen van de mens meer energie binnenin de atmosfeer opgesloten blijft. Het meest directe gevolg van een stijging van energie is een verhoging van temperatuur, aangezien energie uiteindelijk altijd gedisipeerd wordt als warmte. Het klimaat is natuurlijk een veel te complex systeem dat vol zit met positieve en negatieve feedbacks, waardoor zo een simpele vergelijking niet opgaat.

Eigenlijk komt het erop neer dat meer energie zal zorgen voor een onstabieler systeem waarbij de variabiliteit sterk stijgt. Wanneer je de gemiddelde temperatuur van alle voorbije decennia combineert kan je een verdelingscurve krijgen waarbij je ziet dat de meeste jaren zich rond het gemiddelde bevinden en hoe verder weg je van het gemiddelde gaat, hoe minder jaren er zijn die deze gemiddelde temperatuur hebben. Dit geldt zowel in de warmere en de koudere richting.

Nu met klimaatsverandering verandert deze verdelingscurve. Het gemiddelde zal wel degelijk hoger liggen, vandaar dat klimatsopwarming wel nog vaak gebruikt wordt, maar er zullen veel minder jaren zijn die zich effectief op het gemiddelde bevinden en veel meer jaren die zich verder van het gemiddelde bevinden. Dit wil dus zeggen dat er meer extreem warme jaren zullen zijn, maar ook extreem koude jaren. Natuurlijk is die nieuwe curve niet perfect te voorspellen, maar zo kan het zelfs dat ondanks de zogenoemde klimaatsopwarming dat een extreem koud jaar in de komende eeuw toch nog kouder zal zijn dan een extreem koud jaar in de voorbije eeuw.

Los van de temperatuur is er inderdaad nog veel meer dat zal veranderen, denk dan bijvoorbeeld aan de hoeveelheid neerslag, opnieuw zullen er meer periodes komen met extreem veel neerslag, maar evengoed extreem weinig neerslag.

Nu de laatste jaren hoor je in wetenschappelijke kringen toch vooral klimaatsverandering/climate change en dat is inderdaad een veel correctere term.
En het verklaart veel beter waarom klimaatsverandering nog steeds plaatsvindt ook wanneer we een extreem koude winter hebben doorgemaakt of iets dergelijks.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw