Welk land voerde als eerste het decimale stelsel voor zijn valuta in?

Kris, 40 jaar
24 mei 2016

Veel landen gebruikten vroeger een valuta-onderverdeling die niet gebaseerd was op het decimale stelsel, zoals vroeger in Engeland: 1 pond = 20 shilling = 240 pence = 8 half crown. Welk is het eerste land waarvan geweten is het decimale systeem te hebben ingevoerd? Ik vind hier tegenstrijdige informatie over. De ene bron zegt dat dit de Verenigde Staten waren in 1792, een andere bron zegt dat Tsaar Peter De Grote de Russiche Roebel in 1704 al decimaliseerde.

Antwoord

Europese onderverdelingen van valuta of gewichten zijn gebaseerd op de Romeinse. De decimalisering van valuta systemen in de Westerse wereld begon inderdaad in Rusland in 1704. Maar wat we meestal vergeten is dat decimale systemen veel langer in gebruik waren buiten Europa. Het Chinese talsysteem was vanaf het begin decimaal en de onderverdelingen van de Chinese Yuan zijn al 2000 jaar decimaal. China was de eerste cultuur die metalen (koperen) munten in gebruik nam (3e eeuw BC) en ook de eerste die papieren geld gebruikte (9de eeuw).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Albrecht Heeffer

Filosofie en geschiedenis van de wiskunde. Specialisatie middeleeuwen, Renaissance en vroeg-moderne periode. Symbolische algebra. Recreatieve wiskunde.

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw