Kan er zich nog een planeet achter Pluto bevinden?

Laurent, 17 jaar
3 mei 2016

Antwoord

Momenteel zijn er acht planeten bekend in het zonnestelsel: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Daarnaast heb je een aantal dwergplaneten zoals Pluto. Het verschil tussen een "planeet" en een "dwergplaneet" is wetenschappelijk gedefinieerd. Daardoor verloor Pluto zijn status als planeet, tot groot ongenoegen van de Amerikanen omdat Pluto door een Amerikaan bij toeval ontdekt is. De huidige definitie werkt goed voor de planeten van het zonnestelsel maar niet voor de duizenden planeten die bij andere sterren gekend zijn. Een Belgisch astronoom (Jean-Luc Margot, UCLA) publiceerde vorig jaar daarom een alternatieve definitie die veel meer steunt op parameters die ook bij exoplaneten meetbaar zijn. Ook volgens die definitie, die nog niet officieel goedgekeurd is, blijft Pluto overduidelijk een dwergplaneet.

Het is best mogelijk dat er nog echte planeten bestaan in banen buiten die van de huidige planeten. Er is momenteel nogal wat onderzoek naar een 9de planeet. Eigenschappen in de banen van een aantal dwergplaneten zouden enkel te verklaren zijn door de invloed van een nog onbekende grote planeet ("Planet X", de X is niet de Romeinse tien maar het symbool voor een onbekende). Ze zou tien à twintig keer zo zwaar zijn als de Aarde en haar gemiddelde afstand tot de Zon zou tussen 600 en 1200 keerdie van de Aarde tot de Zon zijn. Deze hypothetische planeet is echter niet direct waargenomen en dat zal de eerstkomende tijd zeker niet het geval zijn, als het er ooit al van komt. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat haar bestaan niet in tegenspraak is met de banen van die dwergplaneten.

In de banen van kunstmatige satellieten zoals de sonde Cassini is in elke geval geen enkel onverklaarbare afwijking gevonden die men kan toeschrijven aan de gravitatie van een negende planeet. Dus wat die planeet betreft kunnen enkel zeggen: het is niet onmogelijk dat ze er is. Het is ook niet onmogelijk dat er nog meer zijn. Dus ja, het kan maar het is niet meer dan een hypothese, geen bewezen feit.

Een bijkomend probleem is een goede verklaring te vinden voor een dergelijk zware planeet op zo'n grote afstand van de Zon. Ook dat is recent onderzocht en het enige wat werkt zijn eerder 'exotische' ad hoc verklaringen, iets waar men eerder huiverig tegenover staat. 


Foto: Joe Plocki.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw